Projecten

Project 1

‘De bouw’ is de sector die, zeker in Friesland, het meest heeft geleden onder de financiële crisis van 2008 tot 2013. De bouw levert in Nederland ook een grote bijdrage aan het totale energiegebruik, de totale CO2-uitstoot en totale afvalproductie. Leg dat naast de landelijke en regionale klimaatdoelstellingen, dan liggen, juist in deze crisistijd, in deze sector prachtige kansen.

 

Project 2

Energiesprong stadsregio Leeuwarden was een project in het kader van de subsidie regeling energiesprong woningrenovatie 80% van Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK. Meer hierover lees je hier.

 

Project 3

Er zijn organisaties die cursussen geven zoals bijv. de cursus ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning?’ waar op een toegankelijke wijze uitgelegd wordt wat duurzaamheid is en hoe dit bereikt kan worden. Deze cursus is specifiek bedoeld voor de particulier die geïnteresseerd is in duurzame renovatie.